Yunanistan Vizesi

Başvuru Merkezi

Nerelerdeyiz

  • Ankara
  • Antalya
  • İzmir
  • İstanbul
  • Gaziantep

Yunanistan Vize İşlemleri

Tüm vize işlemleriniz için...

Yunanistan Aile Birleşimi

Ücretsiz telefon desteği:

Online Randevu

Vize Bilgileri

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi

Yunanistan aile birleşimi vizesi, evli olan kişiler için geçerli olan bir vize çeşididir. Yunanistan sınırlarında bulunan Türkiye konsoloslukları, ülkenin mevzuatına uyumlu olması halinde sadece Türkiye içerisindeki vatandaşlar arasında evlenme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Evlenecek olan kişilerden birinin Çifte uyruklu olması halinde evlenme akdi yetkili merciler içerisinde yapılamamaktadır.

 

Başkonsolosluklar ise nikah işlemlerine sadece baş konsolosluk binasında gerçekleştirme yetkisine sahip bir makamdır. Yunanistan ülkesinin sınırları içerisinde evlenmek isteyen kişilerin Yunanistan ailemin değişimi adına Başkonsolosluğuna şahsen başvurarak belirtilen ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Çok dilde yazılmış olan bir doğum kâğıt örneğinin olması, başvuru yapacak kişilerin bekar olduklarını ve evlenmelerinde herhangi bir engel bulunmadığına dair teyit eden Yunanca bir belgenin olması gerekmektedir. Bunlar gelirse, Türkiye sınırları içerisinden temin edebilmektedir fakat Yunan makamları

 

Yunanistan Türkiye Başkonsolosluğu taraflarınca hazırlanmış bir şekilde evlenmeye dair herhangi bir sıkıntıları yoktur ibaresini tercih etmektedir. Türkiye sınırları içerisinden alınan doğum belgesi adına makamları belgenin içerisinde kaymakamlık ve valilikler sayesinde temin edilebilecek Apostil kaşesi Beyan edilmesini istemektedir. Yunanistan ülkesinin sınırları içerisinde yer alan makamlar tarafından verilmiş olan doğum kağıt örneği için bu Kaşe talep edilmemektedir.

 

Noterden temin edilmiş olan bir belgenin herhangi başka bir ülkede, yetkili kurumlarca insan olarak onaylanmış olmasını gösteren bir belgedir. Yurtdışına götürülecek olan her türlü resmi bir evrak için Apostil tasdikli tercüme kesinlikle gerekmektedir. Kişilerin iş ve eğitim amacıyla yurtdışına gerçekleştirecek oldukları başvurularda, başvuruyu yapan kişiye ait bir diplomanın noter yeminli tercümanlık bürosuna bağlı bir şekilde yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmesi talep edilmektedir tüm bunların yanı sıra Apostil belgesi başlığının ise Fransızca dilinde yazılması kesinlikle büyük bir önem arz etmektedir.

 

Geçmiş bir tarih yılında yapılan uluslararası belge dolaşımını Apostil alma zorunluluğunu getirilmesi ile birlikte anlaşmaya imza atan ülkelerden olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışında belgesinin geçerliliğini Apostil sayesinde sağlamaları önemlidir. Apostil belgeleri ise, Türkiye sınırları içerisinde yetkili Valilik ve kaymakamlıklar tarafınca sağlanmaktadır.

 

Apostil belgesinin Türkiye sınırları içerisinde yetkili kurumlarca onaylanmasından daha sonra gidilecek olan ülkenin, Türkiye sınırları içerisinde bulunan elçilikleri tarafınca da onaylanması büyük bir önem arz etmektedir. Noter tasdikli Apostil belgesi, sadece Noterin bulunduğu kaymakamlıktan temin edilebilmektedir. Noter yeminli çevirinin gerçekleştirilmesinden sonra kaymakamı taraflarınca Apostil belgesinin mühürlenerek ilgili ülkenin yetkili makamını götürülmesi zorunludur. Apostil belgesinin içeriği ve hazırlanmış şekli tüm ülkelerde aynı şekilde işlemektedir.

 

Apostil belgesi alınması aşamasında, Kaymakamlıklar kişilerden herhangi bir ücret talep etmemektedir ancak tercüme büroları ve noter işlemleri adına yapılacak olan tüm işlemlerde ücretlendirme söz konusu olabilmektedir. Apostil tasdikli gereken belgeler ise doğum belgeleri, medeni durumu net bir şekilde gösteren belgeler, evlenme ehliyeti, evlilik cüzdanları, vekaletnameler ve muvafakat namelerdir.

 

Yunanistan aile birleşimi için vize başvuru aşamasında, başvuru yapan kişilerin Yunanistan sınırları içerisinde çalışıyor olmaları halinde bunu belirten maaş bordrosu gibi birtakım belgeleri beyan etmeleri gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz ve tam bir şekilde tedarik edilmesi, bunun yanı sıra teslim edilmesi halinde herhangi bir engel söz konusu olmamaktadır. 

Yunanistan aile birleşimi başvuru işlemleri, bu işlemi yapacak kişilerin ikamet ettikleri bölgeye göre iki ila beş ay arasında sonuçlanmaktadır. Yunanistan konsolosluğunun talep etmiş olduğu evraklar ile beraber aile birleşimi başvuru işlemlerini başvuru yapan kişiler tarafından yapılması zorunludur. 3 adet biyometrik fotoğrafın güncel olması koşuluyla bu başvuru dosyası içerisine eklenmesi gerekmektedir. Ardından pasaportun sekiz yıldan daha az olmayan bir şekilde başvuru aşamasında en az bir yıl daha geçerliliğini koruması gerekmektedir.

 

Uluslararası bir geçerliliği sahip olması gereken evlenme belgelerinin aslı ve fotokopisi kesinlikle yetkili taraflara ibraz edilmelidir. Başvuru yapan kişiye ait nüfus kayıt örneğinin aslı ve iki adet fotokopisi de başvuru dosyasının içerisine eklenmelidir. Reşit olan ya da olmayan başvuru yapan kişilere ait ücretler güncel bir şekilde öğrenerek tam bir fiyat üzerinden randevu sırasında teslim edilecek bir şekilde hazırlanması yetkililer tarafından talep edilmektedir.

 

Türkiye sınırları içerisine ait olan makamların tarafından hazırlanmış olan tüm evrakların, Yunan makamları tarafından kabul Görmesi için evrakların doğruluğunun ve Apostil mührü olması kesinlikle en önemli şartlar arasında bulunmaktadır. Yunanistan makamlarının tarafından talep edilmiş olan Apostil tasdikli evraklar yetkili sağlık müdürlükleri tarafından doğrulanmalıdır ve daha sonrasında Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir. İlgili Sanayi ve ticaret odası tarafınca bu bilgiler doğrulanmalı ve Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.

 

Yüksek lisans ya da akademik eğitim kurumlarınca verilmiş olan diplomalar da eğitim kurumunun merkez yöneticileri tarafından doğrulanarak Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir. Hazırlanan bu bütün evrakların ilgili nüfus müdürlüğü tarafından teyit edilmesi ve Apostil ile onaylanarak yapılacak olan başvuru belge dosyasının içerisine eklenmesi şarttır.

 

Yunanistan aile birleşimi adına gerekli görülen tüm belgelerin yetkili makamlara ibraz edilmesi gerekmektedir. Bilgilerin ise doğru bir ölçüde beyan edilmesi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Başvuru yapan kişinin evraklar içerisinde belirtmiş olduğu bilgilerin bir başka diğer sistemler içerisinde yer alan bilgileri destekler olması şarttır. Yunanistan konsolosluk yetkilileri tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, gerekli durumlarda ise evrak talebinde de bulunabilme hakkına sahiptir. Teslim edilecek evrakların ise Yunanca aslında sunmak oldukça önemlidir.

 

Aile birleşimine her kim yapmak istiyor ise o kişinin başvuru yapması zorunludur. Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları, sadece Türk vatandaşları arasındaki evlenme işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Her iki taraftan da birinin başka ülke Vatandaşı olması halinde başkonsolosluk evlendirme işlemine yapamamaktadır. Yunanistan’da evlenmek isteyen Türk vatandaşları ise, yetkili makam binası içerisinde nikahlarını gerçekleştirebilmektedirler.

 

Tüm bu belirtilen bilgilerin yanı sıra evlenmeye dair herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir belgenin de Yunan makamlarına verilmesi kesinlikle büyük bir önem arz etmektedir. Ancak doğum belgesini Türkiye sınırları içerisinden alan bir kişi Yunan makamları, belge üzerinde bulunan Türkiye valiliklerinden temin edebilecek Apostil kaşesine sahip olması gerekmektedir. Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Türkiye Başkonsoloslukları taraflarından kişilere verilmiş olan doğum kâğıt örneği ise Apostil’e gerek kalmaz sizin, Yunan makamlarınca kabul işlemi görmektedir.

 

Yunan ya da Avrupa birliği ülkesi Vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancı, en az beş yıllık bir oturma izni tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu çalışma izni yerine de geçmektedir. Süre bitiminde ise bu oturma izni en az beş yıl olacak şekilde yenilenmektedir. Bunların yanı sıra eğer vasiyetini üzerine almamış bir yabancı eşim 18 yaşından küçük bir çocuğunu da kapsayacak şekilde işlemler gerçekleştirilmektedir. Oturum izninin yenilenmesi adına gereken tüm şartlar, kişinin oturma izni gitmeden en az iki ay önce evliliğinin sürdüğünü teyit ettiren bir belgeyi beyan etmesi gerekmektedir.

 

Yunan ya da Avrupa birliği bir Vatandaşı ile evli olan kişinin aile durumunu gösteren bir belgenin de aynı zamanda tedarik edilmesi gerekmektedir. Eğer evliliğin yabancı bir kişinin oturma izni ya da Yunan vatandaşlığı alması nedeniyle yapıldığı anlaşılır ise oturma izni tarafına verilmemektedir. Verilmiş ise de iptali gerçekleştirilmektedir.

Yunan vatandaşı ile türkiye’de evlilik

Yunan vatandaşı ile türkiye’de evlilik

Yunanistan’da evlilik için gerekli evraklar

Yunanistan’da evlilik için gerekli evraklar

Yunanistan evlilik Vizesi

Yunanistan evlilik Vizesi

Yunanistan vatandaşı türkiye’ye nasıl gelir

Yunanistan vatandaşı türkiye’ye nasıl gelir

Bu web Sitesi’nin Konsolosluk veya herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır. Firmamız Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Online Randevu Formu